Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 18/11/2019, 15:00
Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới
18/11/2019 | Huỳnh Sơn Tùng
Ngày 18/11/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bình Đại phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 2 năm 2019 cho các học viên đến từ các chi, đảng bộ ngành huyện và các xã, thị trấn.

Các học viên được triển khai 10 chuyên đề gồm: chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát huy sức mạng toàn dân tộc; dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đường lối phát triển kinh tế -xã hội. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Xây dựng đảng về đạo đức. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 d534b5459efd78a321ec.jpg

Quang cảnh lớp học. (ảnh: Sơn Tùng)

Khóa học nhằm giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức tu dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.


Lượt người xem:  142
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN BÌNH ĐẠI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Bình Đại | Điện thoại : 075.3851963 | Fax : 075.3851639