Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 05/08/2019, 14:00
Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa i năm 2019
05/08/2019 | Dương Minh Nhân
Ngày 05/08/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Đại phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khoá I năm 2019.

Tham gia lớp học có 80 Đảng viên mới ở các ngành huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn, giáo viên các trường học trong huyện. Qua 10 ngày học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

IMG_20190805_134121.jpg

Bà Phạm Thị Thanh Vân - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu tại lễ khai giảng. (ảnh: Minh Nhân)

Ngoài ra các học viên còn được tìm hiểu công tác phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và tăng cường quốc phòng an ninh, các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tìm hiểu công tác tổ chức cơ sở đảng và một số công tác xây dựng đảng ở cơ sở, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho Đảng viên mới cảm nhận, nhận thức và hiểu sâu hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm của người đảng viên, để khi về địa phương không ngừng phấn đấu và rèn luyện  xứng đáng với danh hiệu người đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.


Lượt người xem:  275
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN BÌNH ĐẠI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Bình Đại | Điện thoại : 075.3851963 | Fax : 075.3851639