Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 25/05/2017, 09:00
Nhiều kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
25/05/2017 | Lê Thị Thanh Hương
“Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta và là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Ngay sau khi Bộ chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở chỉ đạo của trung ương, tỉnh ủy, Huyện ủy Bình Đại đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy cấp dưới và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban xây dựng Đảng, các đảng ủy trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện đã tập trung tổ chức quán triệt các nội dung Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết trung ương 4 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội có chủ động và khoa học hơn, phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, có phân công nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, việc xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

BIEU DUONG CAC CA NHAN HOC TAP VA LAM THEO BAC.jpg

Biểu dương các  tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Hương)

Sau 1 năm thực hiện, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về Chỉ thị 05 và các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều kinh nghiệm quý, nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện Chỉ thị 05 gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương được nhân dân ghi nhận như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí tài sản cơ quan, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, quản lý đất đai, tranh chấp, khiếu kiện, ô nhiễm môi trường…v.v.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ đó, tại các chi, đảng bộ cơ sở sau 1 năm đã xuất hiện 15 tập thế, 115 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, huyện biểu dương 9 tập thể và 35 cá nhân là những tấm gương người tật, việc thật mang lại sức thuyết phục cao, có tính lan tỏa sâu, rộng trong nội bộ và quần chúng nhân dân, đặc biệt nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tiêu biểu có Câu lạc bộ nữ hiến máu nhân đạo cứu người xã Vang Quới Đông, anh Nguyễn Thanh Cường, thanh niên sản xuất giỏi xã Tam Hiệp, bà Lý Thị Thủy, hội viên hội phụ nữ xã Long Định tham gia các phong trào thi đua của hội, đóng góp kinh phí pê tông các tuyến đường trong tổ, đóng góp xây dựng nhà tình thương, tặng quà học sinh, với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng, em Bùi Phương An học sinh lớp 9 trường THCS Huỳnh Tấn Phát, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi,...,v.v.

Để phát huy những kết quả bước đầu đạt được, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục vận dụng thực hiện có hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai đảm bảo phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị. Duy trì thường xuyên chế độ họp định kỳ với các cấp ủy trực thuộc, quan tâm thực hiện có nề nếp nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo, tuyên truyền các gương điển hình, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực qua nhiều kênh thông tin như: hệ thống truyền thanh, ban tin tuyên giáo các cấp, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị, xã hội trong trường học, bằng các hình thức sinh động, phù hợp./.​

Lượt người xem:   680
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN BÌNH ĐẠI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Bình Đại | Điện thoại : 075.3851963 | Fax : 075.3851639