Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Đóng góp dự thảo Nghị quyết giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân huyệnĐóng góp dự thảo Nghị quyết giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân huyện
Thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án Nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, các nguồn vốn hợp pháp do cấp huyện quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.

​Để nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện thông qua đúng quy định, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân xem xét, góp ý nội dung dự thảo nghị quyết. Ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Đại.

Dự thảo Nghị quyết đính kèm:

Du_thao_NQ_HDND_huyen_uy_quyen_phe_duyet_chu_truong_dau_tu_theo_Luat_39_200612084906_000.12.21.H07.doc

6/24/2020 9:00 AMĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyệnThông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện

Thực hiện Kế hoạch số 1054/KH-UBND, ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện; UBND huyện Bình Đại thông báo tuyển dụng 01 chỉ tiêu viên chức ngạch chuyên viên năm 2020 thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 Viên chức làm nhiệm vụ Kế toán của Trung Tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Có đơn xin xét tuyển và có lý lịch rõ ràng.

- Yêu cầu về trình độ:

  + Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành đào tạo về Kế toán.

  + Phải có có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên.

  + Phải có tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có đủ sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

* Không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển những trường hợp sau:

- Mất năng lực hành vị dân sự hoặc bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự.

- Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Trường hợp đã được tuyển dụng nhưng sau đó phát hiện vi phạm các điều quy định trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

- Bản sơ yếu lý lịch thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (có chứng thực) theo yêu cầu vị trí dự tuyển. Trong trường hợp có văn bản do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận.

4. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển

a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm

b. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ xét tuyển:

Trong giờ hành chính, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nhận hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Bình Đại ( Trụ sở: Khu phố 2, Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), (liên hệ ông Lê Trung Trực, điện thoại 0938.118019).

6. Thời gian xét tuyển: dự kiến tổ chức phỏng vấn: dự kiến tháng 6/2020.

Tải chi tiết thông báo tại đây:

thong bao tuyen dung vien chuc.pdf


5/11/2020 11:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020

​​​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020:

Lich_tuan_16-22_thang_3_NAM_2020.pdf

3/16/2020 9:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020

​​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020:

lich tuan 9-3 den 15-3.pdf

3/9/2020 8:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020Lịch làm việc tuần từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020

​​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020:

17TBVPUBND_200207013851_signed20200207013950_000.00.21.H07.pdf

2/11/2020 9:00 AMĐã ban hành
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Ngày 15/01/2020, UBND huyện Bình Đại đã ban hành Thông báo số 119/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Theo đó, UBND huyện thông báo treo cờ Tổ quốc và Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 như sau: Tất cả các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong các ngày Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội toàn huyện được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 07 ngày liên tiếp; từ ngày thứ năm, 23/01/2020 đến hết ngày thứ tư, 29/01/2020 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Đối với các trường học: thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm lịch dạy và học hợp lý, đúng quy định.

Đối với các cơ sở, công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh: tùy theo tình hình thực tế của đợn vị, bố trí ngày nghỉ đúng quy định của pháp luật nếu không được nghỉ vào đúng ngày theo thời gian rên để đảm hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện chế độ trực và báo cáo tình hình trực, báo cáo tình hình an ninh trật tự tại đơn vị, địa phương bằng văn bản về Ủy ban nhân dân huyện theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 09/UBND-TH ngày 03/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp các đoàn thể vận động người dân thực hiện tốt nội dung thông báo./.


1/17/2020 10:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019

​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019:

lich lam viec 25 den 29 thang 11.pdf

11/25/2019 9:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019

​​​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019:

lich lam viec tu 04 den 18-11-2019.pdf

11/4/2019 3:00 PMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019

​​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019:

lich lam viec tu 30-9 den 04-10-2019.pdf

9/30/2019 4:00 PMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019

​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019:

Lich_tuan_23-27_thang_9_nam_2019.pdf

9/23/2019 9:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 02/9 đến ngày 06/9/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 02/9 đến ngày 06/9/2019

​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/9 đến ngày 06/98/2019:

Lich_tuan_02-06_thang_9_nam_2019.pdf

9/3/2019 10:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019

​​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019:

Lich_tuan_tu_ngay_12-16_thang_8_nam_2019.pdf

8/12/2019 9:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019

​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019:

Lich_tuan_tu_ngay_5-9_thang_8_nam_2019.pdf

8/5/2019 8:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2019

​​​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2019:

lich lam viec tu 08 den 12-7-2019.pdf

7/8/2019 11:00 AMĐã ban hành
Phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm  và phòng ngừa tai nạn đuối nướcPhát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm  và phòng ngừa tai nạn đuối nước
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Ngày 02/7/2019, Công an huyện Bình Đại đã tổ chức lực lượng phối hợp với công an cấp xã tổ chức phát, dán 6.300 tờ rơi tại các hộ dân ở các xã Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Bình Thới, Bình Thắng và Thị trấn Bình Đại.

f.jpg

Thông tin tuyên truyền phòng, tránh tai nạn đuối nước.

Nội dung tờ rơi tập trung tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, quản lý chặt chẽ tài sản, không tạo sơ hở để đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, cướp giật; tuyệt đối không vay tiền "tín dụng đen" của các đối tượng bên ngoài xã hội; không tham gia các hoạt động trái phép có liên quan đến ma túy; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ… Đồng thời, hướng dẫn Nhân dân biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước và các bước cứu người bị đuối nước.

g.jpg

Thông tin tuyên truyền phòng, tránh tai nạn đuối nước.

Qua triển khai thực hiện đã được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện biện pháp tuyên truyền này rộng rãi trên địa bàn toàn huyện./.


7/3/2019 9:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2019

​​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2019:

Lich_tuan_01-05_thang_7_nam_2019.pdf

7/1/2019 4:00 PMĐã ban hành
Đẩy mạnh phòng, chống ma túy trong cộng đồngĐẩy mạnh phòng, chống ma túy trong cộng đồng
Thời gian qua, tình hình ma túy trên địa bàn huyện Bình Đại diễn biến phức tạp theo chiều hướng gia tăng. Theo thống kê của ngành chức năng huyện, đến thời điểm này toàn huyện đã ghi nhận được 294 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 84 người nghiện và 210 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng công an huyện đã bắt quả tang 6 vụ và trực tiếp xử lý 7 đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn xử lý vi phạm hành chính 64 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Để công tác phòng, chống ma túy nói chung và hưởng ứng thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy - tháng 6/2019 trên địa bàn huyện nói riêng được thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần ngăn ngừa, kiềm chế số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy phát sinh. Với chủ đề " hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu", Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại đã và đang chỉ đạo các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy, đặc biệt phòng, chống ma túy xâm nhập học đường, trong đó chú trọng phản ánh các tác hại, hậu quả và hiểm họa của ma túy tổng hợp gây ra, nhất là những biểu hiện về loạn thần, hoang tưởng, tâm thần, ngáo đá, đồng thời thông tin về quy trình, biện pháp, hiệu quả của việc điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone và tổ chức nhận, cảm hóa các thanh thiếu niên chậm tiến gắn với xây dựng các mô hình, Câu lạc bộ về phòng, chống tội phạm trong nhân dân giúp giữ gìn an ninh, trật tự địa phương.

 IMG_0247.jpg

Xử lý đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. (ảnh: Trần Thắng)

Ngoài ra, thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên từng địa bàn. Tập trung điều tra, triệt xóa các đường dây, tổ chức mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy không để hình thành điểm nóng về ma túy gây bức xúc trong nhân dân, tổ chức cho chủ hoặc người đại diện theo pháp luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện ký cam kết không mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, ký gửi, sử dụng các loại ma túy, chất hướng thần,... gắn với công tác vận động cai nghiện và quản lý đối tượng sau cai nghiện, tạo điều kiện cho người có quá khứ lầm lỗi ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, các khu vực biên giới, cửa biển và thường xuyên, chủ động rà soát, phát hiện, ngăn ngừa kịp thời mọi hoạt động trồng và tái trồng cây chứa chất ma túy tại địa bàn giáp ranh, giáp giới, khu vực hẻo lánh trên địa bàn huyện./.


6/18/2019 8:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2019

​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2019:

Lich_tuan_17-21_thang_6_nam_2019.pdf

6/17/2019 3:00 PMĐã ban hành
Áp dụng biện pháp an toàn sinh học chủ động  phòng ngừa dịch tả lợn Châu PhiÁp dụng biện pháp an toàn sinh học chủ động  phòng ngừa dịch tả lợn Châu Phi
3 tháng đầu năm 2019, tổng đàn heo trên địa bàn huyện Bình Đại phát triển được hơn 14.800 con, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra trên 2.800 con. Song do tình hình dịch bệnh ở heo thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, đã đe dọa ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chăn nuôi heo của người dân địa phương.

Từ đầu năm đến nay, tình hình mua bán thịt heo tại huyện giảm mạnh so với thời gian trước về số hộ kinh doanh và sức tiêu thụ, trong đó sản lượng tiêu thụ giảm 30%. Theo thống kê của ngành chức năng, từ 107 quầy hàng bày bán thịt heo tại 20 xã, thị trấn của huyện hiện chỉ còn có 75 quầy.

Nhằm chủ động phòng ngừa hiệu quả và triệt để các dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn heo nói chung và dịch tả lợn Châu Phi nói riêng. Huyện Bình Đại đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi từ khâu vệ sinh thú y, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, đến khâu vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống và cách chăm sóc, nuôi dưỡng đàn heo.

Theo đó, trước tiên đặt hố sát trùng trước nơi ra, vào cơ sở chăn nuôi, định kỳ thực hiện tiêu độc, sát trùng chuồng nuôi, khu vực chăn nuôi, hành lang, lối đi, dụng cụ chăn nuôi và dọn dẹp vệ sinh, khai thông cống rãnh, có biện pháp ngăn ngừa côn trùng, chuột bọ cũng như những loài động vật khác ra vào khu vực chăn nuôi. Hàng ngày, quét dọn phân, nước tiêu, thu gom và xử lý các chất thải bằng biện pháp phù hợp, đặc biệt không được thải xác chất vật nuôi, các chất thải trong chăn nuôi ra ao hồ, kênh rạch, nơi công cộng.

Ngoài ra, người nuôi chú trọng đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh thông thoáng chuồng nuôi trong quá trình nuôi để heo phát triển tốt, kết cấu diện tích chuồng nuôi phù hợp với hướng sản xuất và số lượng đàn, nhất là chuồng phải xây dựng tách biệt với nơi ở của người, thức ăn bảo đảm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thức ăn của heo đã bị bệnh hoặc nghi mắc bệnh cho heo khỏe mạnh, nước uống hợp vệ sinh và được khử trùng.

Đáng chú ý là thực hiện tiêm phòng đầy đủ vacxin bệnh dịch tả, bệnh lở mồm long móng, heo tai xanh, tụ huyết trùng và định kỳ tẩy giun, sán, bồi dưỡng nâng đỡ cơ thể vật nuôi bằng vitamin, khoáng,...,để tạo hệ miễn dịch chủ động, duy trì mức kháng thể bảo hộ, xây dựng vùng dịch an toàn cho đàn heo./.


6/12/2019 2:00 PMĐã ban hành
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tín dụng đen và quản lý việc vay, mượn nợTăng cường phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tín dụng đen và quản lý việc vay, mượn nợ
Thời gian gần đây, hoạt động tín dụng đen và vay, mượn nợ trên địa bàn huyện Bình Đại có nhiều diễn biến phức tạp, đối tượng chủ yếu sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để chiêu dụ người vay, trong đó tại hầu hết các khu vực của huyện liên tục xuất hiện tờ rơi quảng cáo về việc cho vay tiêu dùng không cần thế chấp, thủ tục vay đơn giản,....nhưng núp bóng sau những tờ rơi cho vay là những tổ chức, cá nhân cho vay nóng, bất hợp pháp ( hay còn lại là tín dụng đen).

6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện đã xảy ra 6 vụ liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", phát hiện và xử lý vi phạm hành chính, buộc viết cam kết đối với 4 đối tượng có hành vi phát tờ rơi quảng cáo cho vay tại địa bàn xã Thới Thuận, Long Hòa và tịch thu trên 7.800 tờ rơi quảng cáo cho vay không thế chấp, đang xác minh làm rõ 1 vụ, mời gọi, giáo dục răn đe 12 đối tượng có hành vi hoạt động liên quan đến " tín dụng đen" và buộc cam kết không vi phạm pháp luật.

cong an huyen lam viec voi doi tuong vi pham.jpg

Công an huyện làm việc với đôi tượng vi phạm pháp luật về tín dụng đen. (ảnh: Thanh Hương)

Theo đánh giá của ngành chức năng, đối tượng liên quan đến hoạt động " tín dụng đen" đa phần là đối tượng có tiền án, tiền sự, lười lao động, không có nghề nghiệp ổn định, đối tượng từ miền Trung, miền Bắc vào cấu kết với một số thành phần địa phương để hoạt động cho vay nặng lãi. Thành phần người dân các đối tượng nhắm đến chủ yếu vay để cá độ, đánh bạc,...,v.v.

Nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự, đảm bảo mỹ quan đô thị, phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tín dụng đen và quản lý tốt việc vay, mượn nợ, nhất là trong cán bộ, đảng viên. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và quản lý, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự,  nhất tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng tín dụng đen và cho vay nặng lãi, các hệ lụy từ việc vay nặng lãi, giúp người dân hiểu và nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa gắn với thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay, sử dụng vốn vay an toàn, hiệu quả. Đồng thời, rà soát quản lý chặt chẽ số đối tượng có điều kiện, có khả năng và biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật liên quan đến " tín dụng đen", cho vay nặng lãi.

Bên cạnh đó, nghiêm cấm các hoạt động tham gia góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi và thành lập các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ,...Thường xuyên phát động phong trào, huy động lực lượng, có sự tham gia của người dân, ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tảy xóa các quảng cáo,.., liên quan đến dụng đen, cho vay nặng lãi./.


6/12/2019 9:00 AMĐã ban hành
UBND huyện Bình Đại tổ chức mitting an toàn giao thôngUBND huyện Bình Đại tổ chức mitting an toàn giao thông
Sáng ngày 11/6/2019, UBND huyện Bình Đại tổ chức mitting ra quân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trong những năm qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được đảng và nhà nước xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Từ năm 2012 đến nay, tình hình tai nạn giao thông đã được kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Theo thống kê, ở nước ta, hàng năm có gần 12.000 người chết vì tai nạn giao thông, đến năm 2018, đã kéo giảm còn 8.248 người. Tại tỉnh Bến Tre, tình hình tai nạn giao thông trong những năm qua liên tục tăng cao, theo thống kê năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông làm chết 72 người. Riêng huyện Bình Đại, năm qua có 25 vụ tai nạn giao thông làm chết 18 người, bị thương 8 người, nguyên nhân phần lớn do người điều khiển phương tiện đã có uống rượu, bia. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2019, đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người, bị thương 3 người.

TUG_8803.jpg

  • Ông Lê Văn Răng-Chủ tịch UBND huyện Bình Đại phát biểu tại buổi mitting. (ảnh: Sơn Tùng)

Từ nhiều năm qua, pháp luật Việt Nam đã nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện cơ giới khi trong cơ thể có nồng độ cồn vượt mức cho phép, đặc biệt nghiêm cấm lái xe ô tô khi trong cơ thể có nồng độ cồn, tuy nhiên tình trạng lái xe khi trong cơ thể đã có rượu, bia vẫn còn diễn ra ngày càng nhiều và gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm.

TUG_8811.jpg

Lực lượng tham gia buổi mitting. (ảnh: Sơn Tùng)

Để ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông sau khi uống rượu, bia, ông Lê Văn Răng - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại kêu gọi các ngành, các cấp và mọi người hãy cùng nhau thực hiện hành động "Đã uống rượu, bia – không lái xe", cương quyết không uống rượu, bia nếu phải lái xe sau bữa ăn; không mời, không ép người khác uống rượu bia nếu họ phải lái xe sau đó. Hãy từ chối ngồi lên xe ô tô, xe mô tô mà người lái xe vừa uống rượu, bia. Đồng thời, ông cũng yêu cầu lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn để bảo vệ sự an toàn cho chính họ và cho những người cùng tham giao thông.


6/11/2019 11:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2019

​​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2019:

Lich_tuan_10-14_thang_6_nam_2019.pdf

6/10/2019 9:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2019

​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2019:

Lich_tuan_03-07_thang_6_nam_2019.pdf

6/3/2019 11:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019

​​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019:

lich lam viec tuan tu 27 den 31-5-2019.pdf

5/27/2019 4:00 PMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019

​​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019:

Lich_tuan_20-24_thang_5_nam_2019.pdf

5/19/2019 2:00 PMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019

​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/5 đến ngày 10/5/2019:

Lich_tuan_6-10_thang_5_nam_2019.pdf

5/6/2019 10:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 25/3 đến ngày 29/3/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 25/3 đến ngày 29/3/2019

​​​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/3 đến ngày 29/3/2019:

lich lam viec tuan tu 25 den 29-3-2019.pdf

3/26/2019 9:00 AMĐã ban hành
Huyện Bình Đại tăng cường công tác truyền thông tư vấn thực hiện mô hình tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhânHuyện Bình Đại tăng cường công tác truyền thông tư vấn thực hiện mô hình tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân
Taị huyện Bình Đại, mô hình tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân được triển khai vào năm 2011 tại 8 xã: Tam Hiệp, Phú Thuận, Châu Hưng, Thới Lai, Phú Long, Định Trung, Bình Thắng, Thừa Đức và đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện.  Năm 2019, mô hình được mở rộng thêm 2 xã Vang Quới Đông, Thị trấn Bình Đại.

Nhìn chung, qua thời gian triển khai thực hiện, số đối tượng chủ động khám sức khỏe trước hôn nhân năm sau có tăng so với năm trước, tuy nhiên đạt chỉ tiêu còn thấp 15%. Nguyên nhân chủ yếu do đối tượng chưa nhận thức được lợi ích của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn, kể cả cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên không tự nguyện khám sức khỏe trước hôn nhân, mặc dù đã được Tổ tư vấn thực hiện công tác tư vấn. Những trường hợp trên, lãnh đạo địa phương chưa có biện pháp  khắc phục đối với những cán bộ chưa tự nguyện khám sức khỏe trước hôn nhân.

Theo ông Cao Văn Bé Tư – Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: "Để đạt được mục đích, ý nghĩa của mô hình tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện. Năm 2019, huyện Bình Đại tăng cường công tác truyền thông tư vấn thực hiện mô hình tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân. Chủ động lồng ghép nội dung, chủ đề về Dân số và phát triển vào chương trình, kế hoạch chuyên ngành, đồng thời chỉ đạo các cơ quan ngành dọc tổ chức sinh hoạt lồng ghép nội dung khám sức khỏe trước hôn nhân tại các chi, tổ hội hàng tháng.

sinh hoat ngoai khoa HS.jpg

Tuyên truyền lồng ghép bình đẳng giới, chăm sóc SKSS trong sinh hoạt ngoại khóa nhà trường. (ảnh: Tuyết Mai)

Tập trung tư vấn các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên tại cơ quan, đơn vị tự nguyện khám sức khỏe trước hôn nhân. Từ đó, làm gương cho các trường hợp khác chủ động khám sức khỏe khi đăng ký kết hôn tại các xã, thị trấn. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và phân bổ chỉ tiêu cho các ngành, đoàn thể, đồng thời tuyên truyền đây là tiêu chí bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm không chỉ của đơn vị mà của từng cán bộ, viên chức.

Tăng cường công tác quản lý đối tượng sắp kết hôn từ cộng tác viên, có kế hoạch phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo mô hình, chủ động tiếp cận tư vấn cho đối tượng và người thân của đối tượng. Tập trung tư vấn nhiều lần, bám sát nội dung truyền thông về lợi ích và hậu quả nếu không được khám sức khỏe trước hôn nhân.

Thường xuyên tuyên truyền trên đài truyền thanh các xã, thị trấn về hoạt động mô hình tư vấn, tổ chức tư vấn 100% cho đối tượng khi đăng ký kết hôn...".

Có thể thấy, khám sức khỏe tiền hôn nhân là điều kiện cần để xây dựng một gia đình hạnh phúc, đồng thời là yếu tố cần thiết để sinh ra những đứa con khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện./.


3/19/2019 9:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 18/3 đến ngày 22/3/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 18/3 đến ngày 22/3/2019

​​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/3 đến ngày 22/3/2019:

lich lam viec tuan tu 18 den 22-3-2019.pdf

3/18/2019 10:00 AMĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 11/3 đến ngày 15/3/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 11/3 đến ngày 15/3/2019

​Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/3 đến ngày 15/3/2019:

lich lam viec tu 11 den 15-3-2019.pdf

3/11/2019 3:00 PMĐã ban hành
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN BÌNH ĐẠI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Bình Đại | Điện thoại : 075.3851963 | Fax : 075.3851639